Jarinda 

Begeleiding bij ziekte, verlies en rouw
voor kinderen, jongeren & gezinnen

Visie

Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Zo rouwt een kind anders dan een jongere, is elk kind en elk gezin uniek. Iedereen heeft een eigen pad gevolgd om te komen waar hij of zij nu staat. Er bestaat geen vaste handleiding over hoe je moet rouwen. Wat voor de één werkt en helpt, kan voor de ander niet de juiste manier zijn. In de begeleiding vind ik het belangrijk om respectvol om te gaan met de ander en 'er naast te gaan staan' en te ontdekken:

"Hoe kan ik het beste aansluiten en begeleiding bieden aan het kind of de jongere, op een manier die passend is bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau?" 

Er wordt onder andere gewerkt met de rouwtaken van William Worden, het fasenmodel van Elisabeth Kübler-Ross en het Duale Procesmodel van Stroebe & Schut. Op basis van wederzijds vertrouwen en kijkend naar de veerkracht. Vanuit een christelijke identiteit, waarbij elk kind en jongere het waard is om gezien en gekend te worden.

Jarinda biedt

Verlies- en rouwtherapie aan:
-Kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren.
-Kinderen en jongeren die te maken hebben met levend verlies.
-Broers of zussen van een (chronisch) zieke. 
Begeleiding aan ouder(s)/verzorger(s) gedurende de therapie van hun zoon of dochter.

Begeleiding in het gezin:
Bij vragen rondom verlies en rouw in gezinnen. Dit kunnen vragen zijn zoals:
-Hoe vertel ik mijn kind dat een dierbare ziek is en/of komt te overlijden?
-Hoe kunnen wij als gezin vormgeven aan het naderende afscheid?
-Hoe betrek ik mijn kind bij een plotseling overlijden?

Pedagogische begeleiding bij (chronisch) zieke kinderen thuis,
bijvoorbeeld:

-Wanneer er spanning is rondom een medische handeling. 
-Wanneer medicatie geweigerd wordt. 
Ik bespreek dan met u en uw kind de situatie en wij maken samen een plan. Hoe kunnen wij dit zo comfortabel mogelijk laten verlopen? 
Wanneer er meer begeleiding nodig is, bespreek ik met u hoe wij dit kunnen vormgeven.
-Begeleiding voor broers of zussen bij langdurige opname/ziekte.

Wie ben ik? 

Hoi! Ik ben Jarinda Nijboer (1993), geboren, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Rouveen (Overijssel). Verlies- en rouwtherapeut en werkzaam als medisch pedagogisch zorgverlener in het St Jansdal ziekenhuis op de kinder- en tienerafdeling. Hier begeleid ik kinderen (0-18 jaar) en hun ouder(s)/verzorger(s) gedurende een ziekenhuisopname of poliklinisch. 

Hobby's 
Naast mijn werk vind ik het leuk om te reizen en daar nieuwe culturen en natuur te ontdekken. Verder houd ik van hardlopen en onderneem ik graag activiteiten met mijn neefjes en nichtjes. 

Eigen ervaringen
Gedurende mijn eigen leven heb ik ook diverse rouwprocessen meegemaakt. Bewust, maar ook onbewust. Onder andere het plotseling overlijden van een dierbare, rouwen op afstand tijdens het reizen, Alopecia Areata en zes maanden post-Covid. 

Dat je stil mag staan bij bepaalde gebeurtenissen in je leven, is iets wat ik zelf ook heb moeten leren. 'Het is zo, je kan het niet veranderen.'
Wellicht ken je zelf ook wel een zin die bijgebleven is. Een andere bekende zin is: 'niet klagen, maar dragen.' Ze kunnen helpend zijn om de situatie te kunnen dragen en te overleven, maar op sommige momenten kunnen ze ook tegen je gaan werken. 


Ervaringen op de werkvloer 
Gedurende de opleiding SPH, post bachelor 'Verlies en rouwtherapie' en werkervaring in diverse ziekenhuizen, jeugdzorg en vrijwilligerswerk heb ik gezien dat het juist helpend kan zijn om stil te staan bij het verlies. Om het verlies te integreren in je leven. 

Missie
Verlies en rouw zijn kwetsbare onderwerpen, maar ik vind het juist belangrijk dat hier ook aandacht voor mag zijn. Rouw is de achterkant van liefde. Werken met kinderen en jongeren doe ik met veel passie. Juist wanneer het moeilijker gaat in het leven van een kind help ik graag kinderen en jongeren op weg om op eigen kracht weer verder te kunnen gaan. 

Neem gerust 
contact met mij op voor meer informatie. Scholen, kinderopvang, kerken of andere organisaties kunnen contact opnemen voor vragen en/of samenwerking.

Relevante opleidingen: 
2009 - 2012   
SAW-Kinderopvang niveau 4 (Menso Alting College)
2013 - 2017   
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker (Viaa) 
2020- 2023    
Post-hbo Verlies- en rouwtherapie (Sociale Academie Utrecht)

Aanvullende scholingen: 
2022          Psychopathologie en de DSM-5 (Sociale Academie Utrecht) 
2023       Skills4comfort training (Skills4comfort) 
2023       Rouw en verlies in het basisonderwijs (OMV Academy)
2023       Webinar: Informeren kinderen en jongeren over zelfdoding dierbare (OMV Acedemy)
2023       Tweedaagse training 'Hart op de tong' (Harmony Coaching) 
2023         Symposium 'Elviskinderen begeleiden'  (Orthohulp)
2024      Symposium 'Kunst van contact in de zorg' (Clini Clowns & Kind en Ziekenhuis) 
2024      Tweedaagse workshop 'POPtalk Rouw & Verlies' (POPtalk) 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek wordt gepland, nadat u contact hebt opgenomen. Dit kennismakingsgesprek vindt telefonisch, bij u thuis of in mijn praktijk plaats. Het doel van dit gesprek is om elkaar te leren kennen. Ontdekken of er een klik is, helder krijgen welke hulpvragen er liggen en te bepalen of jullie bij mij op de juiste plek zijn.


Intakegesprek
Na aanmelding voor verlies- en rouwtherapie ontvangt u een intakeformulier. Deze bespreken wij samen tijdens het intakegesprek. Daarin wordt gesproken over de gezinssituatie, de gebeurtenis, het gedrag, hoe was uw kind voor deze ingrijpende gebeurtenis, kortom wat is de hulpvraag?

Behandeling

Daarna zullen drie sessies van 45-60 minuten volgen. Hierin begeleid ik uw zoon of dochter spelenderwijs. We staan stil bij het verlies, emoties en gevoel. Dit wordt onder andere gedaan door creatieve werkvormen en gesprekken. Alles is afhankelijk van welke manier passend is bij uw kind en de leeftijd.

Evaluatiegesprek
Na deze drie sessies volgt er een evaluatiegesprek met u als ouder(s)/verzorger(s). Daarin bespreken wij hoe het verloopt. Zijn er extra begeleidingsmomenten nodig? Of kunnen jullie als gezin op eigen kracht verder.

Doelgroep

Kinderen en rouw 

Geen verlies- en rouwsituatie is hetzelfde, zoals geen golf hetzelfde is. De golven lopen telkens weer anders en volgen allemaal hun eigen weg. Soms is de zee rustig, soms is het onrustig. Zo is het ook met verdriet. Soms waait het harder, waardoor het moeilijker wordt om de zee over te komen. Ik sta graag stil om te bekijken hoe de 'individuele zee' eruit ziet voor het kind. Hoe diep is de zee voor het kind? Hoe kan het kind deze zee beter bevaren? 

Verlies en rouw
Rouw is niet alleen aanwezig bij het verlies van een dierbare. Het is er ook bij 'levend verlies', bijvoorbeeld:
-verlies door ziekte
-ziekte bij een gezinslid
-verstandelijke beperking bij een gezinslid
-psychische aandoening bij een gezinslid
-blijvend letsel na een ongeluk
-verhuizing
-echtscheiding
-adoptie 
Levend verlies is afscheid nemen van verwachtingen.

Uitdagingen voor een kind in rouw
Een kind dat rouwt staat voor meerdere uitdagingen:
-omgaan met zijn gevoelens over het verlies 
-wennen aan de veranderingen in zijn leven 
-doorgaan met zijn eigen groei en ontwikkeling. 
Hoe een kind rouwt, hangt voor een groot deel af van de leeftijd. Daarnaast speelt ook het karakter van het kind een rol.


Herrouwen
Het rouwen bij een kind is meestal niet in één keer klaar. Later in het leven kan het kind opnieuw pijn en verdriet hebben. Als het kind ouder wordt, begrijpt het beter wat er gebeurd is en wat de gevolgen er van zijn. Dit opnieuw rouwen of 'herrouwen' is een normaal onderdeel van de rouwverwerking van kinderen. Het kan zich in een nieuwe levensfase herhalen.

Wat zijn redenen om informatie in te winnen of hulp in te schakelen?
-Als een kind na een tijdje de draad van het gewone leven niet meer kan oppakken.
-Als een kind negatief tegen allerlei dingen aankijkt. 
-Als een kind anderen in het gezin probeert te ontlasten, bijvoorbeeld door taken van de ouder/verzorger over te nemen. Daardoor komt het niet toe aan het leren omgaan met het eigen verdriet.
-Als een kind gevoelens houdt van intens verdriet, angst, moeheid, pijn, somberheid en prikkelbaarheid.
-Onverklaarbare lichamelijke klachten, bijv. hoofdpijn, buikpijn. 

Wanneer is het goed om zo snel mogelijk hulp te zoeken en/of contact op te nemen met de huisarts?
-Als het kind last heeft van scheidingsangst, indringende herinneringen, intense emotionele reacties en een extreem verlangen naar de overledene.
-Als het kind door extreem verdriet is verdoofd en het leven als zinloos ervaart.
-Als een kind meer dan 6 maanden bezig is met alleen rouwen.

Meer informatie? Rouw bij kinderen en jongeren | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Neem contact op:

Jarinda is aangesloten en geregistreerd bij: 

Adres 

In overleg met u bespreken wij waar de begeleiding plaats vindt.
Dit kan bij u thuis, maar ook bij mijn praktijk aan Zomerdijk 9E,
7942 JR te Meppel. Op het terrein kunt u gratis parkeren.