Klachtenfunctionaris 

Bent u naar uw eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd behandeld of begeleid, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via deze link: 
Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)