Lotgenotenavond St Jansdal voor kinderen met een ouder die kanker heeft (gehad)

Heeft jouw vader of moeder kanker (gehad)? 

Merk je dat je soms boos, verdrietig of angst bent, wil je wel eens weten of andere kinderen at ook hebben en hoe je daarmee omgaat? 

Ziekenhuis St Jansdal organiseert in Harderwijk een middag/avond waarbij je met andere kinderen van 6-12 jaar of 12-18 jaar over deze vragen nadenkt en daarmee aan de slag gaat. De bijeenkomsten in 2024 zijn op 18 april en 10 oktober. De avonden beginnen om 18.30 uur en zijn rond 20.00 uur afgelopen.

Voor ouders
Tegelijkertijd is er een bijeenkomst voor ouders waarin aandacht besteed wordt wat er bij de kindersessie gebeurt en is er ruimte om te bespreken hoe u dat zelf aanpakt en de mogelijke hindernissen die daarbij kunnen spelen. 

Bij alle bijeenkomsten is er een psycholoog en/of orthopedagoog aanwezig. 

Op de flyer vind je de praktische informatie.