Omgaan met ziekte is emotionele arbeid

Omgaan met ziekte is emotionele arbeid
Bij het horen van het nieuws dat jij of een dierbare chronisch ziek is, blijvend letsel heeft of zelf levensbedreigend ziek is. Dan kan de grond onder je voeten wegzakken. Het leren omgaan met deze situatie is hard werken en emotioneel.

Er zijn verschillende ‘taken’ die hierbij kunnen horen:
-(Leren) omgaan met het oncomfortabele en de beperkingen die de ziekte meebrengt.
-Zo goed mogelijk mentaal en emotioneel in balans blijven
-Balans vinden in het gezin (ziekenhuis/thuis)
-Positief zelfbeeld en regie bewaren
-Relaties met familie en vrienden
-Hoe ga je er op school/vrije tijd mee om?
-Voorbereiden op een onzekere toekomst met belangrijke verliezen.
 ‘Rouwen is liefde’ is een boek waar hierbij stil wordt gestaan.

Het krijgen van een diagnose brengt een rouwproces op gang, deze kan lijken op een rouwproces na een overlijden. Vanzelfsprekendheden kunnen wegvallen en vaste structuren/rituelen in het gezin kunnen veranderen.

Bij deze ‘emotionele arbeid’ kan ik jullie ondersteunen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

#rouwarbeid #chronischziek #ziekteinhetgezin #palliatievezorg #kanker #nah #verliesbegeleiding #rouwbegeleiding #rouw